Kvalitate
Lauva
Bukoteks
Rimi
Degvielas uzpildes stacijas
(JOHN DEERE) pārdošanas un apkalpošanas centrs
Karsten – Sanitex „Baltic Logistic Solutions”
Kinoteātris CINEMON tirdzniecības parkā ALFA

Uzņēmums šodien

Kvalitātes, vides un darba aizsardzības politika

SIA „Bukoteks” darbība vērsta uz klientu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu vispārējo būvniecības darbu izpildi un vadīšanu.
Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, klientu apmierinātības paaugstināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un resursu izlietojuma samazināšana un darbinieku drošas darba vides un veselības aizsardzības nodrošināšana.
Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, mēs apņemamies ievērot ar klientu noslēgto vienošanos un saistošo normatīvo aktu prasības un veikt nepārtrauktu ieviestās kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu
ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām.
Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi un vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

Labākais darba devējs būvniecības nozarē

Latvijas Darba devēju konfederācija apbalvoja SIA "BUKOTEKS" kā labāko darba devēju būvniecības nozarē 2019 gadā.
Patreiz uzņēmumā ir izveidoti sekojoši departamenti un nodaļas :


Būvniecības departaments;
Finansu – grāmatvedības departaments;
Tehniskā nodaļa;
Sagādes nodaļa;
Iepirkumu dienests;
Darba aizsardzības dienests.

Šodien mēs varam piedāvāt pilnu biznesa koncepciju jaunbūvēm, rekonstrukcijas un remonta darbiem. Mūsu personāls veic pirmsprojekta izpēti un koordinē pilnu projekta izstrādi, realizē būvdarbu vadību un koordināciju, celtniecības un montāžas darbus, elektro instalācijas, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, saldējamo iekārtu montāžu, apkures instalāciju būvi, ūdens apgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu izbūvi, apdares darbus.

Mūsu biznesa filozofija ir : “No idejas izstrādes līdz gatava objekta atslēgām”.

Sia”BUKOTEKS” darbības ģeogrāfija aptver visu Latvijas teritoriju : Rīga, Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Tukums, Dobele, Jelgava, Jūrmala, Valmiera, Cēsis, Alūksne, Viļaka, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Ogre, Ērgļi, Aizkraukle, Salacgrīva, Gulbene, Madona.

Latvijas Būvnieku asociācijas Konkursā “Gada labākā būve 2004” nominācijā “Rekonstrukcija” SIA“BUKOTEKS” saņēma Veicināšanas balvu par augstu profesionālo sniegumu, veicot būvdarbus īpaši sarežģītos apstākļos “FAZER maiznīcas DRUVA” rekonstrukcijā Ogrē, Druvas ielā 2 un Atzinības rakstu nominācijā “Jaunbūve” par Latvijas Jaunapustuliskās baznīcas ēkas būvniecību Rīgā, G.Astras ielā 2a.

Nākotnē uzņēmums raugās optimisma pilns. Tiks attīstītas un pilnveidotas izvēlētās specializācijas nozares, sekots progresīvām tendencēm celtniecības materiālu un tehnoloģiju jomā, strādāts pie savas ražošanas bāzes būvniecības modeļa un palīgražotņu attīstības, attīstīts tehniskais bruņojums un pilnveidota strādājošo kvalifikācija un tehniskā meistarība.