Uzņēmums šodien

Šodien mēs piedāvājam pilnu biznesa koncepciju jaunbūvēm, rekonstrukcijas un remonta darbiem. Mūsu personāls veic pirmsprojekta izpēti, konsultē projekta izstrādes gaitā, realizē būvdarbu vadību un koordināciju, celtniecības un montāžas darbus, elektro instalācijas, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, saldējamo iekārtu montāžu, apkures instalāciju būvi, ūdens apgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu izbūvi, kā arī apdares darbus.

Patreiz uzņēmumā ir izveidoti sekojoši departamenti un nodaļas:

  • Būvniecības departaments;
  • Finanšu – grāmatvedības departaments;
  • Tehniskā nodaļa;
  • Sagādes nodaļa;
  • Iepirkumu dienests;
  • Darba aizsardzības dienests.

Finanšu rezultāti

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.42
1.78
2.53
4.37
4.34
5.08
6.83
9.62
12.55
4.13
2.95
6.94
7.63
8.42
22.41
18.00
9.04
8.44
14.01
28.30
23.63
27.19
“SIA “BUKOTEKS” finanšu rezultāti (Milj. EUR, PVN 0%)